Velkommen til Langhus Il Fotball

Vår visjon:

Fotballglede for alle!

Langhus Il Fotball skal tilby fotballaktiviteter til alle, med god kvalitet  og bidra til at klubbens fotballspillere får utnyttet sitt potensiale

Den pokalen smakte!

Med jenter i fokus........

Fotball er gøy.............

Kamper sesongen 2022

Klubbshop

Lover og retningslinjer

Les mer ...

Klubbhåndbok

Sportsplan

Strategi- og handlingsplan

Lagleders ABC med rollebeskrivelse

Årsmøter

Les mer ...

Treningstider

Fair Play i Langhus IL Fotball

Les mer ...

Smitteverntiltak for breddeidrett

Les mer ...

Organisasjonskart

Sponsorer

Attentus
Attentus

Attentus

BSS Byggservice
BSS Byggservice

BSS Byggservice

EL- Kontakten
EL- Kontakten

EL- Kontakten

Total Rørservice
Total Rørservice

Total Rørservice

Meny Langhus
Meny Langhus

Meny Langhus

OBOS Avd Ski
OBOS Avd Ski

OBOS Avd Ski

Stil Tekstilservice AS
Stil Tekstilservice AS

Stil Tekstilservice AS

Om Langhus IL Fotball

Om oss (mal)

Langhus IL Fotball er en kvalitetsklubb og har Langhus Idrettspark som hjemmearena og treningsfelt.   Klubben har i underkant av 300 jentemedlemmer og omtrent 400 guttemedlemmer.  Vi tar inn medlemmer i alle aldre, men har fast opptak av 5-6 åringer på våren hvert år.  

Klubben organiserer barnefotball fra 5-12 år, ungdomsfotball fra 13-19 år og voksenfotball over 20 år.  Klubben har lag i de aller fleste årganger både på jente- og guttesiden.

I barnefotballen er de fleste trenerne foreldre som alle gis tilbud om kurs og opplæring i trener-faget.  Klubben rekrutterer og utdanner egne klubbtrenere blant ivrige spillere fra 13 år og oppover.  Klubbtrenerne mottar en godtgjørelse for trenerarbeidet når de har kommet gjennom utdanningen og bestått eksamen.  I ungdomsfotballen er det en blanding av foreldretrenere som stiller opp for barna sine og innleide, utdannede trenere.  I voksenfotballen er trenerne i hovedsak innleide.

Klubben har eget fotballakademi og egen fotballfritidsordning.  Begge er ekstratilbud til unge fotballspillere som ønsker å trene ekstra med dyktige instruktører.

I Langhus IL Fotball er det plass til alle som vil spille fotball, de som vil trene mye og de som ikke vil ta det så alvorlig.

Informasjon

Medlemskap og treningsavgift

<span>PowerPoint-presentasjon</span>

Visjon

Fotballglede for alle.

Langhus IL Fotball skal tilby fotballaktiviteter til alle, med god kvalitet og bidra

til at alle klubbens fotballspillere får utnyttet sitt potensiale.

Les mer ...

Bruk av Fotballbaner

Treningstid på fotballbaner i Langhus Idrettspark tildeles av Langhus IL Fotball.  Lag som har fått tildelt treningstid på en bane, skal benytte den tildelte banen selv om andre baner er ledige.  Ønsker lag å benytte en  ikke tildelt, ledig bane, kan det kun skje etter skriftlig forhåndsgodkjenning av klubben.  Egentrening for klubbens medlemmer kan skje på ledige baner.  Egentrening for ikke-medlemmer i klubbens treningstider kl. 14-22 kan kun skje etter nærmere skriftlig avtale med klubben.  I perioden oktober - april betaler eksterne lag og treningsgrupper leie for tildelte treningstider etter klubbens satser. Leien skal bidra til å dekke klubbens kostnader for å vedlikeholde banene i den aktuelle perioden.  Spillere, treningsgrupper og lag som trener i strid med disse retningslinjene kan bortvises fra idrettsparken av klubben.

Utstyr og profiltøy

Klubben har Macron som sin utstyrsleverandør,  Utstyr og treningstøy fra klubbkolleksjonen kan bestilles hos daglig leder. 

Les mer ...

Treningsleire og cuper utenlands

Langhus IL Fotball følger anbefalinger fra Norges Fotballforbund. Her kan du lese mer om hvordan vi skal gjøre ting

Les mer ...

Rekruttering

Langhus IL Fotball ønsker å ha store og solide treningsgrupper slik at vi kan skape gode rammer og god utvikling av både spillere og miljø. Rekrutteringsarbeidet er derfor en svært viktig aktivitet som utføres i klubben.

Les mer ...

Politiattest

Alle som skal ha oppgaver i klubben, skal ha politiattest. Det gjelder trenere, lagledere, tillitsvalgte, ansatte og andre som har ulike oppgaver i klubben.

Les mer ...

Økonomi

Drift og investeringer i Langhus IL Fotball skal være selvfinansiert gjennom inntektsbringende tiltak og egenandeler. Det betyr at klubben i utgangspunktet ikke skal ta opp lån av noe slag.

Les mer ...

Rollebeskrivelser

Klubbens rollebeskrivelser er et levende dokument som blir oppdatert fortløpende i forhold til oppgaver, ansvar og roller. Her kan du finne opplysninger om hvilke oppgaver klubbens tillitsvalgte og ansatte skal utføre for å drive klubben i tråd med visjon, strategi, handlingsplan og sportslig plan.

Trenere og lagledere 2020

Klubbens trenere og lagledere 2020

Les mer ...

Login-spoortz
Login-spoortz

Login-spoortz

Kontakt oss

994 29 751
Stil Arena, Berghagan 6, 1405 LANGHUS - Postboks 15, 1403 LANGHUS
Orgnr 996 960 927